Videoer sommerkonsert 2016:

Mikrofonen som skulle ta seg av lydopptaket var feilplassert, så lyden ble ikke all verden, dessverre.

Lyden på videoene under er derfor en blanding av mikrofonopptaket og lyden fra videokameraene som var i bruk. Nederst finner du "råfila" fra selve mikrofonen.