Saken i korthet:

Forliksrådet i Rollag har dømt oss til å betale full veiavgift for veinettet i hyttefeltet Kvisle Skog.
Disse avgiftene likedeles hytteeierne, til tross for at nye veier utbygd iht til reguleringsplan av 2007 er eksklusive mht. til tilknytning og bruksrett.
Vi er blant hytteeierne som i 2009 takket nei til kontrakt om tilknytning til dette nye veinettet, og vi ble derfor ikke avkrevd tilknytningsavgift. Det ble gjort klart både muntlig og skriftlig at vi heller ikke hadde bruksrett. Likevel kreves vi altså for likedelt andel av utgifter til brøyting og vedlikehold av disse veiene.
Vi har vanskelig for å se at vi skal betale for brøyting av veier og stikkveier vi ikke ba om, tegnet kontrakt om, eller har bruksrett til, men må bare erkjenne at Forliksrådet ikke tilla dette tilstrekkelig vekt.

Forumposter om saken:

Dokumenter i kronologisk rekkefølge: